top of page
Red Blossom_edited.jpg

STANDARD
prognóza provozních a ekonomických ukazatelů

STANDARD je SW nástroj, kterým je možné navrhovat, kontrolovat a regulovat celkové náklady na provoz veřejné linkové autobusové dopravy.

  • Je určen pro zpracování základních provozních dat, které má uživatel k dispozici například ve statistice DOP nebo v Hospodářských listech vozidel. (data je možné vždy importovat v excel nebo csv formátu)

priklad standard.png
  • Uživatel po zavedení dat může využít jak hodnoty z minulosti pro provedení vyhodnocení skutečných nákladů nebo zavedením pouze hodnot významných provozně ekonomických ukazatelů kontrolovat hodnoty ostatních provozních a ekonomických ukazatelů.

  • Zpracovatel může pracovat libovolně s hodnotami dle časových řad, které má k dispozici nebo pracovat s hodnotami které vychází z odborného odhadu prokazatelné ztráty a nákladů na provoz.

  • Standard je nástrojem kontroly, která vychází z provozních hodnot ukazatelů a definuje základní ekonomické hodnoty těchto provozních ukazatelů.

  • SW má vestavěné nástroje kontroly objektivnosti nákladů dle skutečného provozu.

  • Nástroj umožňuje porovnání a to jak časové, tak mezi jednotlivými provozovnami či společnostmi.

  • Významnou funkcionalitou je vestavěný modul prognóz provozně ekonomických ukazatelů s využitím modelování hodnot v následných obdobích.

  • Uživatel tak má možnost objektivizovat, kontrolovat nebo regulovat skutečný provoz veřejné linkové autobusové dopravy v reálném čase.

bottom of page