top of page
Red Blossom_edited.jpg

KONGESCE a MĚRENÍ DOPRAVY

Kongesce a měření intenzity dopravy - program implementující deterministický a stochastický model pro výpočet dopravního zatížení křižovatky.

 

  • Program umožňuje uživateli zadat hodnoty intenzit příjezdu a odjezdu pro libovolně dlouhé časové intervaly v rámci jednoho dne.

  • Po zadání dat je možné provést výpočet, zobrazení a uložení výsledků.

  • Během práce s programem lze libovolně přepínat mezi deterministickým a stochastickým modelem.

priklad kongesce.png
  • Program implementuje deterministický a stochastický model pro výpočet dopravního zatížení křižovatky. Vstupem jsou reálné hodnoty měření získané ručním nebo automatickým měřením intenzity dopravy na jednotlivých ramenech křižovatky

  • Program umožňuje uživateli zadat hodnoty intenzit příjezdu a odjezdu pro libovolně dlouhé časové intervaly v rámci jednoho dne. Po zadání dat je možné provést výpočet, zobrazení a uložení výsledků. Během práce s programem lze libovolně přepínat mezi deterministickým a stochastickým modelem.

  • Výstupem jsou hodnoty očekávaného zpoždění, které popisují délku kongesce (dopravní kolonu), dobu trvání a počet vozidel v kongesci (dopravní koloně).

bottom of page