top of page
Red Blossom_edited.jpg

PŘESTUPY

PŘESTUPY - Modul Přestupy je nadstavbou modulu Jízdní řády.

priklad prestupy.png
  • Pro zvolenou zastávku (přestupní uzel) vyhledá pro každý odjíždějící spoj přijíždějící spoje a umožňuje nastavit mezi nimi čekací dobu, přestupní dobu a příp. další parametry nutné pro zajištění přestupní vazby.

  • Nastavené přestupní vazby lze exportovat do jízdních řádů, do tabulek a datových souborů pro další zpracování např. v dispečerských systémech podle požadavků zákazníka.

  • Modul je průběžně rozšiřován o další funkcionality, např. analýza dopadu vyčkání spoje na zpožděný přípoj na všechny další spoje v systému, matematická a grafická simulace přenášení zpoždění mezi navazujícími spoji apod.

bottom of page