top of page
Red Blossom_edited.jpg

CENA JÍZDNÉHO

CENA JÍZDNÉHO je SW nástroj, který je určený pro automatizovaný výpočet a vyhodnocování denních tržeb z provozu veřejné linkové autobusové dopravy.

  • Nástroj umožňuje sestavení grafického znázornění skutečného využívání jednotlivých spojů či linek cestujícími za zvolené časové období.

  • Umožňuje definovat významné zastávky (dle nástupu či výstupu cestujících), významné části linek a spojů, významné časové intervaly maximálního nebo minimálního využití cestujícími.

priklad cena jizdneho.png
  • Cena jízdného je nástrojem umožňujícím efektivní navrhování úprav cen jednotlivého či časového jízdného v závislosti na požadované celkové tržbě či v závislosti na proporcionalitě v jednotlivých tarifech či pásmech provozované veřejné linkové autobusové dopravy.

  • Cena jízdného je vybavena dostatečným počtem statistických a grafických výstupů, které umožňují různé pohledy na jednotlivé linky, spoje, časy, tarify,… tak celkové hodnoty v ročních ukazatelích všech významných hodnot.

  • Cena jízdného je především nástrojem pro plánování, řízení a kontrolu získaných tržeb z úhrady jízdného cestujícím.

  • Je nástrojem pro stanovení optimálních tras jednotlivých linek a spojů dle skutečného využití cestujícími. Je dále nástrojem pro sestavení plánu dopravní obslužnosti s modelem trvale udržitelné veřejné linkové autobusové dopravy a to jak oblasti, kraje tak města či obce.

bottom of page